Overall equipment effectiveness (OEE)

De basis voor een efficiënte fabriek is een machinepark dat draait als een zonnetje. Daarom moet iedereen – van operator tot onderhoudsmonteur – zich gezamenlijk inzetten om de overall equipment effectiveness (OEE) te verbeteren. OEE verbeteren vormt in MyPlantFloor de basis, onze slimme dataverwerking zorgt voor nauwkeurige en geloofwaardige OEE-informatie en dus veel draagvlak en eigenaarsschap bij de gebruikers.

OEE rapportage Pareto OEE verliezen inzicht

Door analyse van de verzamelde gegevens ontstaat een gedetailleerd beeld van de grootste pijnpunten en waarom de ene machine beter presteert dan de andere van hetzelfde merk en type.

Nauwkeurige en geloofwaardige OEE data

Eerlijk vergelijk
Normsnelheid is de basis voor een OEE meting. MyPlantFloor berekent OEE aan de hand van normsnelheid per product/machine combinatie. Dit zorgt ervoor dat je zaken beter met elkaar kunt vergelijken en meer draagvlak bij de gebruikers.
Minimale extra belasting
Stilstanden t.g.v. pauze, gepland omstellen en uit geroosterde diensten tellen niet als OEE verlies. MyPlantFloor herkent en benoemd geplande stops automatisch. Minder werk voor de operator en betere informatie.
Krachtige user interface
Real-time terugkoppeling van OEE informatie, eenvoud in becommentariëren en een vrij in te delen user-interface zorgen voor overzicht en inzicht.

Betrokkenheid

Nauwkeurige data is een eerste voorwaarde voor een goede analyse. Om de OEE verbeter resultaten te verhogen is het echter van groot belang dat het bij iedereen leeft want verbetering komt voor een groot deel uit gedragsverandering van de gebruikers.

 

MyPlantFloor verwerkt alle OEE data op één centrale plaats en is overal toegankelijk.

De volledige OEE en andere voor productie belangrijke informatie wordt via een configureerbare web interface gedeeld met alle disciplines: Productie, Logistiek, Onderhoud en Kwaliteit. Dezelfde webinterface dient ook voor het ingeven van bijvoorbeeld verlies redenen en vele andere zaken.

Diverse schermen OEE en Productiebeheer - MyPlantFloor

Met MyPlantFloor is iedereen op elk moment van de dag op de hoogte van machine statussen, lopende orders en prestaties. Dit stimuleert niet alleen bewustzijn en betrokkenheid in het verbeterproces, maar ook de mogelijkheid om te anticiperen in plaats van te reageren.

Verliezen benoemen

Verliezen die MyPlantFloor niet automatisch kan benoemen, worden door de operator via het operatorscherm eenvoudig en snel weggeboekt. Dit kan door de reden te kiezen uit een boomstructuur of via beeldmateriaal.

MES - (Semi) automatisch stilstanden verantwoorden
Centrale verwerking in server OEE data diagran

Centrale verwerking

MyPlantFloor verwerkt alle data centraal in de server die het sterpunt vormt tussen machines, energiemeters, administratief systeem en web interface. Voor een OEE meting is het niet noodzakelijk om bij elke machine een scherm te plaatsen. De user interface is web based dus een tablet of smartphone per operator volstaat.

Centrale verwerking

MyPlantFloor verwerkt alle data centraal in de server die het sterpunt vormt tussen machines, energiemeters, administratief systeem en web interface. Voor een OEE meting is het niet noodzakelijk om bij elke machine een scherm te plaatsen. De user interface is web based dus een tablet of smartphone per operator volstaat.

Centrale verwerking in server OEE data diagran

Succes verzekerd

Operators werken graag met MyPlantFloor OEE systeem dankzij de ergonomische opbouw van de user interface kost het weinig of geen extra moeite om ontbrekende stilstandsredenen in te vullen.
Een gemiddelde OEE van 45% bij aanvang is geen uitzondering en er valt dus nog veel te winnen. Elke procent OEE verbetering betekent 1%/45% = 2% meer output!

OEE en MES software succes gegarandeerd - Return on investment
Kwaliteitsbeheer kwaliteitsverlies registratie

Afkeur en rework

Kwaliteitsverlies door afkeur en rework is ook een onderdeel van de OEE berekening. Afkeur en rework wordt automatisch geregistreerd door het aantal stuks te tellen dat uitgestoten wordt of handmatig door de operator via het operatordisplay. Na ingave van een aantal stuks uitval, zal het systeem ook om een verklaring van de operator vragen.

Afkeur en rework

Kwaliteitsverlies door afkeur en rework is ook een onderdeel van de OEE berekening. Afkeur en rework wordt automatisch geregistreerd door het aantal stuks te tellen dat uitgestoten wordt of handmatig door de operator via het operatordisplay. Na ingave van een aantal stuks uitval, zal het systeem ook om een verklaring van de operator vragen.

Kwaliteitsbeheer kwaliteitsverlies registratie

Rapportage

Beschik over uitgebreide inzichten in productieactiviteiten d.m.v. krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden. Volg de OEE, verantwoordingen, orders, planningen, prestaties, verliezen, beschikbaarheden van uw assets. Bepaal snel en eenvoudig waar de knelpunten zitten om vervolgens te kunnen zorgen voor verbetering.

MES - Manufacturing Execution Systems - rapportage
ontdek meer ontdek meer

Afspraak maken button

Agilitec logo