Lean manufacturing

Lean manufacturing of lean production is erop gericht om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Nu kun je dit helaas niet met software oplossen maar je kunt wel tools bieden waarmee je verspillingen gemakkelijker zichtbaar maakt waardoor je ze kunt vermijden of in elk geval verkleinen. Een van de belangrijkste voorwaarden is goede informatie en communicatie op het juiste moment.

Papierloos produceren!

Go-Lean productie + OEE software - Onderhoud - Logistiek - Kwaliteit

Online order handling

MyPlantFloor vervangt de papieren productie administratie door een online order handling systeem. Orders worden bij voorkeur automatisch ingelezen vanuit het ERP systeem. Via de geïntegreerde order editor kun je de ingelezen orders bewerken of eventueel nieuwe (deel)orders toevoegen.  Orders zijn vervolgens alleen kiesbaar bij de lijn(en) waarop ze ook daadwerkelijk geproduceerd kunnen worden.

MES - Online order registratie- en order handling
MES - Grafische plantafel order registratie software

Slimmer plannen

M.b.v. de grafische plantafel ontstaat een realtime grafisch overzicht van de productieplanning en eventueel geplande stops voor bijvoorbeeld gepland onderhoud. Kleurverandering van de orderbalk geeft of met de huidige planning de afgesproken levertijd haalbaar is. Meer informatie…

Slimmer plannen

M.b.v. de grafische plantafel ontstaat een realtime grafisch overzicht van de productieplanning en eventueel geplande stops voor bijvoorbeeld gepland onderhoud. Kleurverandering van de orderbalk geeft of met de huidige planning de afgesproken levertijd haalbaar is. Meer informatie…

MES - Grafische plantafel order registratie software

Online documentatie

Iedere order wordt voorzien van documenten en/of videobeelden zodat een correcte taakuitvoering gegarandeerd is. Online orderdetails, productdetails, verpakkingsinstructie, veiligheidsinstructie, stapelplannen, gereedschappen, machine instelpunten, kwaliteit gegevens etc. Daarnaast verschijnen autonoom onderhoud- of andere operatortaken als duidelijke melding in het operatorscherm.

Online verpakkingsinstructie veiligheidsinstructie stapelplan enz
MES software SMED (omstellen- omsteltijd-verbetering)

Sneller ombouwen

Ombouwtijd is vaak een van de grootste OEE verliezen, zeker als de batches kleiner worden. MyPlantFloor genereert een ombouwinstructie en berekent een geplande ombouwtijd aan de hand van product definities met als resultaat betere voorbereiding, instructie, gecontroleerde lijn vrijgave en het tijdig inroepen van assistentie. Niet alleen operators maar ook de collega’s van logistiek, onderhoud en kwaliteit weten exact wanneer een ombouw start en wat er moet gebeuren. Anticiperen in plaats van reageren.  Meer informatie…

Sneller ombouwen

Ombouwtijd is vaak een van de grootste OEE verliezen, zeker als de batches kleiner worden. MyPlantFloor genereert een ombouwinstructie en berekent een geplande ombouwtijd aan de hand van product definities met als resultaat betere voorbereiding, instructie, gecontroleerde lijn vrijgave en het tijdig inroepen van assistentie. Niet alleen operators maar ook de collega’s van logistiek, onderhoud en kwaliteit weten exact wanneer een ombouw start en wat er moet gebeuren. Anticiperen in plaats van reageren.  Meer informatie…

MES software SMED (omstellen- omsteltijd-verbetering)

Opslag van procesdata

De geïntegreerde historian functie verzorgt registratie van tijd gerelateerde productie-, proces- en/of energiegegevens. Standaard rapporten (met export mogelijkheid naar excel) tonen het verloop van data voorzien van grens en streefwaarden.   Meer informatie…

MES - Datalogger rapport doorzet- en productieaantallen
MES productiebeheer print labels en barcodes - MyPlantFloor

Labeling en scanning van gereed product

Registratie van gereed product gebeurt door elke SKU (Stock Keeping Unit) te voorzien van een label dat je vervolgens met een barcode scanner registreert. Alle functionaliteit voor het aansturen van de label printer is aanwezig. Het scannen gebeurt in veel gevallen rechtstreeks in het ERP systeem maar het is ook mogelijk om dit binnen MyPlantFloor af te handelen. Elke gescande SKU wordt direct teruggekoppeld naar het operatorscherm en de terugkoppel frequentie naar ERP is instelbaar. Meer informatie…

Labeling en scanning van gereed product

Registratie van gereed product gebeurt door elke SKU (Stock Keeping Unit) te voorzien van een label dat je vervolgens met een barcode scanner registreert. Alle functionaliteit voor het aansturen van de label printer is aanwezig. Het scannen gebeurt in veel gevallen rechtstreeks in het ERP systeem maar het is ook mogelijk om dit binnen MyPlantFloor af te handelen. Elke gescande SKU wordt direct teruggekoppeld naar het operatorscherm en de terugkoppel frequentie naar ERP is instelbaar. Meer informatie…

MES productiebeheer print labels en barcodes - MyPlantFloor

Skill Matrix

Beheer opleiding van werknemers, vaardigheden, certificeringen, autorisatie en veiligheidsmachtiging. Zorg ervoor dat in 1 oogopslag duidelijk is welke vaardigheden en kwaliteiten in het team beschikbaar zijn en voor welke lijn hoeveel werknemers de benodigde vaardigheden beheersen. 

Onderhoudsbeheer User Skills Profiel

Afspraak maken button

Agilitec logo