076-5156572
wat ons opvalt is dat de acceptatie van de gebruikers, zowel de operators als het management, hoog is. .Aanpassingen en verbeteringen aan de lijnen zorgen voor een hogere output en gemotiveerde operators. MPF helpt ons daarbij.

Willem-Jan Ruder, Manager Opertions, VanDam Bodegraven.

Procesverbetering: De voordelen van MyPlantFloor

Overall Equipment Efficiency (OEE) geeft u een gestructureerd beeld van waar precies de grootste verbetermogelijkheden liggen. De informatie vormt de basis voor elke verbetermethode die leidt tot procesverbetering, ook wel procesoptimalisatie genoemd zodat er een effectiever gebruik van uw productiecapaciteit ontstaat.


MyPlantFloor combineert automatische verzameling, categorisering, verantwoording en analyse van OEE gegevens met constante realtime terugkoppeling van actuele productieorder gegevens en OEE. In een centrale server verzamelt, verwerkt en vertaalt MyPlantFloor alle data naar gebruikersgroep specifieke informatie  die via een webinterfaces wordt aangeboden. Niet alleen productie maar ook voor de afdelingen onderhoud, logistiek en kwaliteit zijn er standaard schermplaatjes beschikbaar die precies de informatie bevatten die per afdeling belangrijk is. Dankzij deze unieke systeem architectuur ontstaan de volgende voordelen:


Administratieve besparing en minder fouten

 • Online order- en productadministratie zorgen voor een papierloze productieomgeving. Met MyPlantFloor heeft u volledige informatie over de huidige order(s) die in productie is (zijn), de eerstvolgende order, de verwachte ordereindtijd, de geplande ombouwtijd, de ombouwinstructie, de stukslijst, de verpakkingsinstructie, etc. Dit spaart veel tijd voor het bedrijfsbureau.
 • OEE gegevens worden automatisch verzameld waardoor men geen gebruik meer hoeft te maken van kruisjeslijsten. Dit is nauwkeuriger en efficiënter zodat procesverbetering sneller tot stand komt.


Meer betrokkenheid medewerkers

 • MyPlantFloor OEE meting is altijd ten opzichte van een reële maximale snelheid, horende bij de betreffende lijn-/productcombinatie; met andere woorden bij een run zonder verliezen is 100% OEE score haalbaar.
 • Minimale extra belasting voor de operator dankzij automatische registratie, verdeling, categorisering en benoeming van stilstanden. Daarnaast vinden er geplande stilstandtijdsbewaking en automatische uitloopregistratie plaats.
 • Medewerkers, zoals operators, krijgen op de werkvloer realtime inzicht in 100% accurate data. Deze data wordt gevisualiseerd middels ergonomische schermopbouw. Niet alleen machinestatussen, maar ook een actueel beeld van de OEE informatie zijn overal, op elk type platform, direct inzichtelijk.Autonoom onderhoud- of andere operatortaken verschijnen als duidelijke melding in het operatorscherm.
 • Duidelijke indicatie van actuele voorsprong of achterstand op de planning.
 • Met de uitgebreide, duidelijke administratorfunctie kunt u het systeem gemakkelijk zelf beheren en onderhouden. Goed voor het eigenaarsschap.
 • Online order- en productadministratie zorgt niet alleen voor administratieve bespairng en minder fouten maar zorgt ook voor een intensiever gebruik van MyPlantFloor. Dit zorgt voor een betere registratie van de verliesredenen en een betere zichtbaarheid van de prestaties.


Anticiperen in plaats van reageren

 • Met de juiste login gegevens is elk scherm van MyPlantFloor overal op elke PC in uw bedrijf te openen. Hierdoor hebben alle medewerkers een duidelijk beeld van de actuele stand van zaken. Daarnaast ook een vooruitblik op geplande stops zoals een geplande ombouw. Zowel tijdstip, geplande duur als een gedetailleerde ombouw instructie maken dat alle betrokkenen beter voorbereid zijn.
 • Verstoringen als langdurige snelheidsonderschrijding, lange stilstanden en teveel korte stops worden direct zichtbaar op het scherm van de onderhoudsdienst. Ondersteuning met een e-mail of SMS bericht is mogelijk.
 • Onderschrijding van een minimaal materiaalniveau zorgt voor een duidelijke melding op het logistieke scherm.


Betere samenwerking afdelingen en collega’s

 • Elke groep van gebruikers kijkt op een eigen manier naar dezelfde data met als gevolg meer begrip en een betere samenwerking. Voorbeeld: In het onderhoudsscherm ziet u duidelijk op welk tijdstip ondersteuning bij een machine gewenst is. Stel dat het een ombouwactie betreft, dan kan de onderhoudsmedewerker zien welke ombouw er moet plaatsvinden en de juiste gereedschappen alvast klaarleggen.
 • Krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden met drilldownfunctionaliteit.
 • Via de TD-assistentieknop kan de productiemedewerker snel een melding aanmaken voor predictief of correctief onderhoud. Deze melding verschijnt in het scherm van de TD en wordt eventueel ondersteund door een sms-bericht.


Meer informatie

Wanneer er uiteindelijk een consistent machinepark staat, kunt u overwegen om uw voorraadniveau aan te pakken door het MyPlantFloor te combineren met de Warehouse Management System-oplossing van Agilitec. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden, neem contact op.

 

Processen optimaliseren en verbeteren met MyPlantFloor.