076-5156572
  • Actuele resterende ombouwtijd op het scherm
  • Checklist die ontstaat uit ombouwmatrix.

Omsteltijd verbetering (SMED)

 

De tijd die verloren gaat aan het ombouwen van een lijn van het ene naar het andere product is nog altijd één van de grootste OEE verliesgevende factoren. Sommigen zien dit verlies als een voldongen feit maar onze ervaring leert dat door betere voorbereiding, optimalisatie van de omstelacties, optimalisatie van de planning volgorde, een snellere lijn vrijgave en een goede terugkoppeling hier nog heel veel valt te winnen.

Agilitec ontwikkelde voor MyPlantFloor een extra module waarmee u de bovengenoemde optimalisatie slagen gestructureerd kunt doorvoeren.

De omsteltijd verbeter module bevat een handige configurator waarmee u het omstelproces kunt indelen in omstelfases en -procedures die worden aangeroepen op basis van overgangen van te gebruiken materialen in de Bill of Material van de producten.
 
Na configuratie is de omsteltijd verbeter module in staat om volledig gedocumenteerde omstelprocedures met bijbehorende afteken lijst(en) te genereren en geplande tijdsduur te berekenen.

 

Anticiperen i.p.v. reageren

Dankzij de omsteltijd verbeter module is ruim voor het einde van een order de volgende gegevens voor iedereen toegankelijk:

  • productspecificaties van de volgende order
  • het exacte tijdstip van de ombouw
  • volledig gedocumenteerde omstelprocedure met bijbehorende aftekenlijst
  • geplande tijdsduur


Bovengenoemde informatie is ook zichtbaar op de schermen van de ondersteunende diensten zoals onderhoud, logistiek en kwaliteit. Alle benodigde hulptroepen, benodigde materialen, grondstoffen en gereedschappen kunnen hierdoor tijdig ter plaatse zijn.

De operator kan al starten met de externe ombouwfases en aanduiden op de aftekenlijst.

 

Optimalisatie van de omsteltijd

Met de configurator legt u per omstelfase de tijd vast en is er de keuze "intern" of "extern". "Extern" betekent dat de betreffende ombouwfase / -stap kan worden uitgevoerd voordat de machine tot stilstand komt. (Meer info over de SMED methode).

 

Door een aanpassing aan de machine  of een verbeterde werkwijze kunnen omstelfase(s) steeds sneller uitgevoerd worden en kan dus ook de geplande tijdsduur steeds werder worden gereduceerd. Een aanpassing in de geplande fasetijd geldt automatisch voor elke omstelprocedure waarvan zij deel uitmaakt.

In de krachtige rapportage vindt u een gedetailleerd beeld van de geboekte vooruitgang.

 

Optimalisatie van de order volgorde door geplande omsteltijd duur

De berekende geplande omsteltijd vormt tevens een input voor het grafisch planbord die hiermee op een grafische wijze de geplande omsteltijd weergeeft. Het grafisch planbord heeft ook een functie aan boord om een voorstel te doen voor een ideale producte order volgorde.

Een ander belangrijk pluspunt van de geplande omstelduur berekening is dat geplande omsteltijd geen deel hoeft uit te maken van de OEE berekening. Uitloop op de omsteltijd natuurlijk wel. Een ombouw binnen de geplande tijdsduur kan nog altijd een OEE score van 100% opleveren. Dit is met name belangrijk voor het moraal van de operator die anders bij een lange omstelling meteen een groot verlies in de OEE meting te zien krijgt met als gevolg dat men het OEE getal niet meer serieus neemt. Omstelling eerder klaar dan gepland wordt ook beloond met een voorsprong op de planning die ook duidelijk wordt teruggemeld.

Omsteltijd reduceren met de SMED Methode