076-5156572
  • Overzicht van grafische plantafel / scheduler
  • Overzicht van grafische plantafel / scheduler plus commentaar van order
  • Overzicht van order aanpas scherm

Grafische plantafel

Met de grafische plantafel kan de productieplanner op een grafisch manier de productie activiteiten plannen. Dit betreft meestal orders maar soms ook andere activiteiten zoals bijvoorbeeld: preventief onderhoud, vrachtwagen laden, schoonmaken etc...

 

Aan elke order of activiteit kunnen personen, prioriteit en commentaar worden toegewezen.

 

De grafische plantafel maakt planningen overzichtelijk en inzichtelijk. Ook hier weer directe terugkoppeling met de werkelijke situatie. Het balkje van de order wordt langer naarmate de OEE verliezen en of geplande stops tijdens productie toenemen.

 

Voor de bepaling van order tijdsduur houdt deze module ook rekening met geplande omsteltijd, geplande pauzes en/of uitgeplande diensten.

 

Beveiligings mechanisme voor bijvoorbeeld volgorde bewaking en verzamelorders is aanwezig.