076-5156572
Met de standaard report templates kunnen we in een oogopslag zien wat de verschillende oorzaken zijn van het niet halen van de gewenste OEE.

Rinus Oudejans, Manager Special Projects, LambWeston Meyer.

Uitbreidingen op MyPlantFloor

MyPlantFloor is OEE software voorzien van MES functionaliteit, dat naadloos kan worden uitgebreid met aanvullende modules. Het staat voor maximaal verbeter resultaat en besparing op het gebied van productie order administratie. Onderstaand vindt u de mogelijke uitbreidingen die MyPlantFloor nog completer maken. Heeft u een specifieke vraag of wens of wilt meer informatie over onze extra modules? Neem contact op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

 

Maintenance management module

Wanneer technische storingen de belangrijkste oorzaak vormen van slechte OEE-cijfers, kan maintenance management software wellicht helpen. De maintenance management module van MyPlantFloor:

 • ondersteunt uw onderhoudsdienst bij het inplannen van (preventieve) onderhoudstaken. Hierdoor wordt stilstand ten gevolge van een technische storing tijdens de geplande productietijd geminimaliseerd.
 • verzorgt het complete documentatiebeheer bij onderdelen, asset types en assets. Dit kunnen handleidingen zijn maar ook keuringsdocumenten.
 • verzorgt een optimaal voorraadniveau van onderdelen. Mispakken behoort hierdoor tot het verleden. Bij een onderschrijding van de minimale voorraadonderdelen verschijnt er een bestelvoorstel.
 • bevat alle contactgegevens van uw toeleveranciers en contactpersonen. Hierdoor kunnen snel en eenvoudig offertes bij meerdere leveranciers worden aangevraagd.
 • integreert volledig met MyPlantFloor. Tellerstanden van machines vormen de basis voor preventieve onderhoudstaken. Operators kunnen vanaf het operatorscherm nieuwe correctieve en/of predictieve onderhoudstaken aanvragen. 
 • is eenvoudig te configureren.

 

SMED-module

Veelvuldig of langdurig ombouwen van machines is in de meeste productiebedrijven de grootste verliesgevende factor. Helaas wordt deze ombouwtijd nog te vaak beschouwd als onontkoombaar (gepland) en dus volledig buiten de OEE-berekening gehouden. Er is echter veel winst te behalen. Ombouwtijd verkorting is een voorwaarde om meer klantorder gestuurd te kunnen produceren. Voor het verkorten van ombouwtijd is de SMED-methode (Single Minute Exchange of Die) ontwikkeld. De MyPlantFloor SMED-module:

 • berekent nauwkeurig de geplande ombouwtijd aan de hand van een geplande productovergang. Overschrijding van de geplande omsteltijd leidt tot omsteltijdoverschrijding en dus een beschikbaarheidsverlies. Ombouwtijdverlies wordt hierdoor meer inzichtelijk (meten is weten)
 • ondersteunt (operators en/of onderhoudsmedewerkers) met een gedetailleerde ombouwinstructie (per deelnemer) en eventueel bijbehorende checklist en lijnvrijgave.
 • ondersteunt vastlegging van omstelactiviteiten met naam en handtekening.
 • informeert operators en onderhoudsmensen over de resterende geplande ombouwtijd.
 • ondersteunt de SMED-verbetermethode door inzicht en configuratiemogelijkheden van de gedetailleerde stappen/activiteiten vastgelegd met duur, instructie, status (intern of extern) en toewijzing per operator.
 • biedt een overzichtelijke grafiek van de behaalde ombouwtijdverkorting.
 • is relatief eenvoudig te configureren en te onderhouden.

 

Grafische plantafel

De grafische plantafel biedt een gedetailleerd grafisch overzicht van alle geplande activiteiten die betrekking hebben op uw machinepark. Dit zijn op de eerste plaats geplande productieorders, maar ook activiteiten als preventief onderhoud, de ombouwperiode en schoonmaak worden in een aparte kleur weergegeven. Geautoriseerde gebruikers kunnen de planning aanpassen door bestaande activiteiten te verslepen en/of eventueel activiteiten toe te voegen. Aan elke activiteit kunnen personen (gebruikersrechten) worden toegewezen. De grafische plantafel:

 

 • maakt planningen overzichtelijk.
 • biedt een directe terugkoppeling met de werkelijke situatie. Het balkje van de order wordt langer naarmate de OEE-verliezen en/of geplande stops tijdens de productie toenemen.
 • kan aan de gebruiker worden aangepast.
 • is veilig te gebruiken. Zo is er onder andere een beveiligingsmechanisme voor de volgordebewaking en verzamelorders aanwezig.
 • houdt rekening met pauzes en/of uitgeplande diensten bij de bepaling van een order.

 

Auto stilstanden verantwoording

Operators en/of onderhoudsmedewerkers voorzien normaalgesproken de opgelopen verliezen van reden en commentaar via enkele drukknoppen in de gebruikersvriendelijke user interface. Als echter het aantal operators minder is dan het aantal machines, is het handig om verantwoording van verliezen te automatiseren met de auto stilstanden verantwoording-module. Aan de hand van een aantal digitale inputs zorgt deze module voor een volledig automatische benoeming van de verliezen.