076-5156572
wat ons opvalt is dat de acceptatie van de gebruikers, zowel de operators als het management, hoog is. .Aanpassingen en verbeteringen aan de lijnen zorgen voor een hogere output en gemotiveerde operators. MPF helpt ons daarbij.

Willem-Jan Ruder, Manager Opertions, VanDam Bodegraven.
  • Compleet en actueel OEE status overzicht van alle lijnen
  • Operator scherm met aparte OEE balken voor dienst en order

Processen optimaliseren met MyPlantFloor


Processen optimaliseren op de productievloer? Met MyPlantFloor van Agilitec krijgen u en uw medewerkers een compleet en realtime inzicht in het reilen en zeilen van de productievloer. Dankzij de volledig geïntegreerde online order en producten administratie heeft MyPlantFloor ook behoorlijk wat Manufacturing Execution System (MES) functionaliteit aan boord. Het resultaat? Administratieve verlichting en bewustwording die uiteindelijk leidt tot productieverbetering en proces optimalisatie. Medewerkers worden gemotiveerd om het nog beter te doen, iedere dag weer. MyPlantFloor is verder uitbreidbaar met extra modules en kan worden gekoppeld aan ieder ERP-systeem. Het is daarmee veel meer dan een OEE software pakket.

 

Ongemerkt raakt dagelijks een deel van uw productiecapaciteit verloren, soms wel meer dan 50%. In een tijd waar productiekosten meer en meer onder druk staan, is het van belang zo snel mogelijk deze verborgen capaciteit in uw installatie blijvend te benutten.


Productieverbeteringen bewerkstelligen

Voor het verbeteren van productie processen zijn er in de loop der jaren diverse methodes (TPM, SMED en Lean) ontwikkeld. Het succes van deze verbeteringen is echter voor een groot deel afhankelijk van twee factoren die sterk met elkaar verweven zijn. Zo moet er sprake zijn van betrouwbare data, om te kunnen bepalen welke knelpunten als eerste aangepakt moeten worden, en een positieve verbetercultuur zodat aangedragen veranderingen ook opgevolgd en geborgd worden.

 

Doorgaans starten veel bedrijven met een papieren registratie van de stilstanden. Als eerste kennismaking niet slecht, maar het invullen, verzamelen en overtypen van de data kost veel tijd en energie met als gevolg: irritatie bij de medewerkers en onnauwkeurige data. Kortom een slechte basis voor het verbeterresultaat!

 

Processen optimaliseren en verbeteren

 

Algemene OEE software biedt slechts ten dele uitkomst. De automatische data registratie kost weliswaar minder energie en biedt de juiste input voor de verbetermethode (TPM) maar biedt nauwelijks toegevoegde waarde aan de factor verbetercultuur. Hierdoor is het verbeter resultaat nog altijd verre van optimaal. Productiemedewerkers ervaren het dan ook vaak als data verzamelen voor de onderhoudsdienst die daarmee weinig tot niets doet.

 

Productieverbeteringen bewerkstelligen v2.0: Anticiperen in plaats van reageren

MyPlantFloor heeft een unieke systeem opbouw waardoor niet alleen historische maar ook alle realtime info overal beschikbaar is voor alle betrokkenen. Met de juiste login is elk scherm van MyPlantFloor op elke plaats in het bedrijf te openen.

 

Voorbeelden van realtime info zijn: wat is de status van de machin(s) en wat is de productie snelheid, welke order(s) zijn in productie, hoeveel stuks werden reeds geproduceerd, hoe laat is de order klaar, wat is de volgende order etc....

Belangrijke informatie voor productie maar ook voor onderhoud, logistiek en kwaliteit.

 

Processen optimaliseren en verbeteren

 


De factor “realtime info” staat voor de mate van anticiperen in plaats van reageren. Hierdoor kan direct worden ingegrepen.

Bijvoorbeeld:
Vaak is het ombouwen van een lijn iets dat de operator niet alleen kan doen. Hiervoor is assistentie nodig van de onderhoudsdienst. De onderhoudsdienst kan in MyPlantFloor exact zien hoe laat ze aanwezig moet zijn om bij de ombouw te assisteren. Logistiek ziet welke gereedschappen en materialen (stukslijst) er nodig zijn en kwaliteit weet wanneer men verwacht wordt voor de lijnvrijgave. Hierdoor is een gepland verlies als ombouwen korter dan normaal. Er wordt geanticipeerd in plaats van gereageerd.

Geïntegreerde productieorder administratie betekent directe besparing en als bijkomend effect zijn gebruikers snel gewend om met MyPlantFloor te werken. Men gaat bewuster om met de informatie en vult daardoor ook gevraagde input beter en nauwkeuriger in.

Het percentage stilstanden met “reden onbekend” bedraagt in MyPlantFloor minder dan 5%!

Tot slot zijn eigenschappen als duidelijk, nuttig, uitdagend en minimaal vereiste input van toegevoegde waarde op de verbetercultuur. Door de toegankelijkheid en wijze van presentatie van de informatie wordt gezorgd voor betrokkenheid en een stimulans om het beter te doen.

 

Processen optimaliseren - verbeterresultaat

 

Het verbeterresultaat is niet alleen groter dan met andere oplossingen maar het is ook blijvend. Zelfs zonder toepassing van een verbetermethode is er toch een goede winst te behalen.

 

Onderstaand vindt u een OEE trend van een bedrijf dat alleen dankzij de realtime informatie in zes maanden tijd een winst wist te behalen van zo´n 10%!

 

 

OEE Software  


Terugverdientijd (ROI)

MyPlantFloor is een standaard configureerbaar product zonder maatwerk en daarom snel inzetbaar. Gevolg is dat we het product scherp kunnen aanbieden. Om ook de laatste drempel weg te nemen bieden wij u, ook de mogelijkheid van huur zonder opstartkosten.

U profiteert dan van de volgende voordelen:

  • Geen risico van een desinvestering
  • Binnen één maand terugverdiend
  • Maandelijks opzegbaar na het eerste kwartaal!


Meer informatie

MyPlantFloor is uitbreidbaar met extra modules voor:

  • Omsteltijd verbetering. Lees meer
  • Onderhoudsbeheer voor vermindering van technische storingen door beter preventief onderhoud en beter voorraadbeheer van spare parts. Lees meer
  • Voorraadbeheer voor optimalisatie van het voorraad nivo onderhanden werk. Lees meer
  • Automatische toekenning van stilstandredenen. Lees meer
  • Grafische plannen met actuele terugkoppeling. Lees meer


Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden van MyPlantFloor en de extra modules en neem contact op.